Můžeme vám nabídnout individuální konzultace v oblastech:

 • komunikační dovednosti
 • práce se stresem
 • relaxační techniky
 • prezenční dovednosti
 • emoční inteligence
 • sebeřízení
 • time management
 • asertivní techniky
 • typologie osobnosti
 • techniky vyjednávání
 • týmové role
 • delegování pravomocí
 • efektivní vedení porad
 • rozhovory o výkonu

Jsme vám k dispozici na tel. +420 720 477 477 nebo emailu petra.madrova@edumen.cz.

Kalendář