Koučink poskytuje klientovi důvěryhodný vztah s koučem, díky kterému klient dochází k sebeuvědomění a přijetí vlastní odpovědnosti Neviseza dosažení svých cílů a přání.

Jedná se o efektivní rozvojový proces, kdy kouč pomocí inspirativních otázek spolu s klientem hledají cestu k cíli. Kouč při sezení nenabízí poradenství, ani trénink dovedností.

Gestalt koučink vychází z Tvarové psychologie (též Gestalt psychologie nebo Gestaltismus), která vznikla ve 40.letech 20.století, jejímž zakladatelem je lékař a psychoanalytik Fritz Perls. V 60. letech 20. století se Gestalt principy rozšířily i do práce firemních poradců a psychologů. Dnes je tento přístup stále častěji využíván právě v koučinku a psychoterapii.

Gestalt koučink je efektivní zejména při řešení vztahových otázek, vyjasnění osobních hodnot, nerozhodnosti a nejasných představách o vlastním životním směřování.

Gestalt kouč

  • usiluje o plnou přítomnost „tady a teď“
  • sleduje emoční prožívání a energii
  • využívá kreativní experimenty a techniky k hlubšímu sebepoznání
  • respektuje plynutí setkání v čase a prostoru
  • důvěřuje a rozlišuje mezi fakty a interpretací

Jsem vám k dispozici na tel. +420 720 477 477 nebo emailu petra.madrova@edumen.cz.

Kalendář