Typologie osobnosti

Jednodenní seminář zaměřený na sebepoznání využitím osobnostní typologie MBTI. Umožní vám uvědomit si nejen vlastní vnitřní nastavení, ale také lépe pochopit jednání druhých. Díky aktivnímu zapojení získáte přímou zpětnou vazbu. Naučíte se předcházet konfliktům, jak v osobním, tak i v pracovním životě.

Chci vědět více

Na kurzu se dozvíte

 • Jaké jsou naše preference.
 • V čem si můžeme být vzájemně užiteční.
 • Jak vycházet s lidmi, kteří jsou jiní než my.
 • Jak rozvíjet sami sebe.

Metodika

 • Prožitek formou hry k jednotlivým dichotomiím osobnostní typologie.
 • Rozbor výsledků on-line dotazníku, který si účastníci vyplní.

Metodický garant: Mgr. Petra Mádrová

Přednášející:
Délka kurzu:1 den
Cena kurzu:1190,- Kč
Aktuální termíny:

Kurz probíhá v omezené skupině účastníků.

Kurz není akreditovaný.

Emoční inteligence

Víte že pro úspěch nejsou podstatné jen vaše rozumové schopnosti? Další velmi důležitou složkou našeho života jsou emoce. Seminář zaměřený na poznání 4 rovin emoční inteligence vám umožní nahlédnout do svého nitra a odhalit možné příčiny bránící v řízení lidských vztahů. Dobrá zpráva pro vás: EQ je možné rozvíjet!

Chci vědět více

Na kurzu se dozvíte

 • K čemu je nám dobrá emoční inteligence.
 • Jak rozvíjet jednotlivé složky emoční inteligence.
 • Jaké relaxační techniky a proč vyzkoušet.
 • Jak rozvíjet sami sebe.

Metodika

 • Prožitek formou aktivních cvičení k jednotlivým rovinám emoční inteligence.
 • Rozbor výsledků on-line dotazníku, který si v úvodu účastníci vyplní.

Metodický garant: Mgr. Petra Mádrová

Přednášející:
Délka kurzu:1 den
Cena kurzu:1190,- Kč
Aktuální termíny:

Kurz probíhá v omezené skupině účastníků.

Kurz není akreditovaný.

Mozkový trénink

Mozkový trénink je cesta, jak se udržet v dobré kondici. Paměť, to je vlastně celý život. Žijeme s ní od rána do večera, aniž si to uvědomujeme. Paměť je příliš drahocenná, než abychom jí nechali zchátrat. Pojďme se společně na naší paměť podívat, jak bychom jí mohli udržet mladou a dosahovat velkých úspěchů v pracovním životě a spokojenosti v životě osobním.

Chci vědět více

Na kurzu se dozvíte

 • Na jakých principech funguje naše paměť.
 • Jak využít lépe našich paměťových schopností.
 • Jak trénovat paměť a koncentraci.

Metodika

 • Prožitek formou aktivních cvičení a testování.

Metodický garant: Mgr. Petra Mádrová

Přednášející:
Délka kurzu:1 den
Cena kurzu:1190,- Kč
Aktuální termíny:

Kurz probíhá v omezené skupině účastníků.

Kurz není akreditovaný.

Kalendář