Tematická setkání

Připravili jsme nově pro rodiče dětí Mateřských škol tematická setkání. Přednášky jsou zaměřeny na podporu adaptace dítěte při přechodu z předškolního do školního zařízení.

Svědomí a sebevědomí

V první části se krátce věnujeme poznatkům vývojové psychologie, konkrétně jak se tvoří svědomí „sám sobě soudcem“ u dítěte v období 3-6 let.

Druhá část je zaměřena na roli vnější autority, tj. rodiče, jak mohou přispívat ke zdravému vývoji sebevědomí u svého dítěte.

Dar jménem fantazie

V úvodní části seznámíme rodiče s přínosem hry, výtvarných projevů a pohádek v životě předškolního dítěte dle vývojové psychologie. Zde je možné názorně propojit s konkrétními aktivitami MŠ.

V navazující části se zaměříme na roli rodiče, jaké klady má rozvoj kreativity u dětí pro budoucí uplatnění ve školním, pracovním i osobním životě - přínos pro všechny druhy inteligence např. matematicko-logická, lingvistická, prostorová, intrapersonální aj.

Typologie osobnosti

V úvodu krátké seznámení rodičů se základním pojetím typologie osobnosti dle C.G. Junga, H.Eysenck aj. s popisem typických projevů v jednotlivých dichotomiích např. introverze, extraverze.

Dále se zaměříme na komunikaci mezi dětmi a rodiči, tj. klíčové prvky pro vznik konfliktu a jak jim předcházet, právě na podkladu typologie osobnosti.

K setkání zajistíme prezentaci, příp. materiál pro rodiče a plakát.

Metodický garant:   Mgr. Petra Mádrová
Termín konání:dle dohody od 9/2018
Časová dotace:60-90 min.
Cena setkání:stanovena individuálně dle rozsahu

Jsme vám k dispozici na tel. +420 720 477 477 nebo emailu petra.madrova@edumen.cz

 

Kalendář