Díky andragogickému přístupu nabízíme komplexní řešení vašeho osobního rozvoje. Při přípravě školení či poradenské činnosti zohledňujeme sociální, psychologické a manažerské hledisko.

Preferujeme praktické uplatnění získaných vědomostí, sledujeme trendy moderní, často měnící se společnosti.

Profesionální tým externistů navíc postihuje širokou oblast činností.

Výuka probíhá v příjemném prostředí blízko metra, či je možné připravit kurz přímo ve Vaší společnosti.

Odborné konzultace realizujeme osobně.

Mgr. Petra Mádrová

Mgr. Petra Mádrová

Pro moderní obchodní společnost jsou lidé hlavním kapitálem, a proto se zaměřuji na rozvoj lidských zdrojů.

Konzultační a lektorské činnosti se věnuji již 17 let. V praxi kombinuji obchodní, lektorské a manažerské dovednosti získané v soukromém sektoru s odbornými znalostmi nabytými studiem v magisterském programu obor Andragogika.

Obecně se při vzdělávání držím didaktických zásad, aby bylo dosaženo maximální účinnosti a efektivity.

Při práci s jednotlivci upřednostňuji vždy individuální přístup. Metody přizpůsobím dle typu osobnosti a s ohledem na řešené téma. Využívám koučovací či psychoterapeutický přístup.

Ve skupinách uplatňuji andragogické principy s cílem co největšího zapojení účastníků a metodiku volím dle dynamiky kurzu.

V posledních 5 letech se má pozornost soustřeďuje na jednotlivé oblasti emoční inteligence a jejich rozvoj, interpersonální komunikaci a mediaci.

Těším se na setkání s Vámi!

Mgr. Šárka Žišková

Mgr. Šárka Žišková

Cílem je vždy osobní růst a rozvoj osobnosti.

Lektorská činnost mne velmi baví a všechny kurzy dělám s láskou a nasazením.

Veškeré kurzy jsou interaktivní a každý účastník si kromě nabitých dovedností a vědomostí odnese i spousty zážitků.

Mám vystudovaný obor Vzdělávání dospělých a stále studuji Andragogiku. Také jsem prošla koučovacím výcvikem a jsem profesionální kouč.

Nejoblíbenějšími tématy jsou Mozkový trénink – práce s pamětí, MBTI Typologie osobnosti nebo Jak být pohotový a kreativní.

Kalendář